Vad är Printbox 2.0?

Printbox är företagets eget web-baserade beställnings- och administrationsprogram för trycksaker, som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder och enligt deras önskemål. Printbox-systemet är flexibelt och det skräddarsys alltid åt kunden enligt deras egna önskemål, vilket gör att det är mycket lätt att använda.

Med Printbox-tjänsten kan företaget eller samfundet administrera både tryckta och elektroniska dokument, t.ex presentationsmaterial, lagra digitalt material och beställa via samma tjänst. För större mängder kan vi också erbjuda fysisk lagring i de fall då det är kostnadseffektivt för kunden.

En del av produkterna kan man också redigera direkt i systemet då det är lämpligt. Du kan också redigera gamla beställningar och granska beställningshistoria. Kunden bestämmer alltid själv vilka personer som ska få användningsrätt till Printbox-systemet.

Printbox är det rätta alternativet om du vill förnya ditt företags eller samfunds gamla trycksaksrutiner och samtidigt spara besvär, tid och pengar.

Ta kontakt, så berättar vi mera om våra nya tjänster.